Álláslehetőségek a termelő üzemekben és a kiegészítő egységekben

 

-        MŰSZAKVEZETŐT keresünk

 

 

Feladatok:

ˇ       a műszak számára előírt termelési célok megvalósítása, a minőségügyi előírások betartása mellett

ˇ       a műszakban dolgozó munkavállalók napi feladatainak megszervezése, irányítása és ellenőrzése

ˇ       a termelést akadályozó probléma felmerülése esetén intézkedéseket tesz azok elhárítására

ˇ       ismeri és követi a termelési mutatókat, azok megvalósításának mértékét és az eltérések okait

ˇ       megfelelő lefelé és felfelé irányuló kommunikációt folytat

ˇ       fejleszti és értékeli a dolgozóit, visszacsatolást ad az elvégzett munka minőségéről

ˇ       betartja és betartatja a munkahelyi előírásokat, utasításokat

Elvárások:

ˇ       középfokú műszaki végzettség

ˇ       legalább 3 év tapasztalat csoport- vagy műszakvezetésben, ipari gyártókörnyezetben

ˇ       termelési folyamatok, Lean alapelvek ismerete

ˇ       jó kommunikációs- és szervezőkészség, önállóság

 

 

 

 

-        Több műszakos munkarendben szakképzett és betanított munkavállalókat, gépkezelőket, forgácsolókat, gépbeállítókat keresünk

 

-        Több műszakos munkarendbe MINŐSÉGELLENŐR valamint érvényes hatósági vizsgával rendelkező ANYAGMOZGATÓ és RAKTÁROS kollegát keresünk

 

 

-        Egy műszakos munkarendben SZERSZÁMKÉSZÍTŐ és KARBANTARTÓ kollegát keresünk.

 

 

 

 

Amennyiben állást keres és megfelel a megadott feltételeknek, az alábbi módon jelentkezhet:

 

1. Személyesen, a gyár telephelyén;

2. Önéletrajz elküldésével (cím: IMI Elektromos Gépeket Gyártó Kft. (Személyzeti osztály) 2181 Iklad Gyártelep vagy allas.ials@mail.nidec.com)

3. Telefonon a 06 28 576-131  számon lehet érdeklődni.

 

Felvételi napok: hétfő, szerda; 12.45, 13.15 és 13.45 órai kezdettel

 

 

Az üres álláshelyek listáját folyamatosan frissítjük.

 

 

Mielőtt önéletrajzát, jelentkezését elküldi nekünk, kérjük, hogy olvassa el adatvédelmi tájékoztatónkat.

 

Tisztelt Pályázó!

Az alábbiakban ismertetjük Önnel az adatvédelmi tájékoztatónkat.

Az adatkezelő adatai

Adatkezelő neve:                      IMI Elektromos Gépeket Gyártó Kft. (továbbiakban IMI Kft.)

Székhelye:                                  2181 Iklad Gyártelep, hrsz. 03/3.

Adatkezelő képviselője:          Hajdu Edina, HR vezető

Telefonszám:                             06 28 576 130

E-mail:                                        allas.ials@mail.nidec.com

Az adatkezelés célja

A meghirdetett állásajánlatokra beérkezett pályázatok és önéletrajzok kezelése, nyilvántartása munkaerő-toborzás és kiválasztás céljából.

Az adatkezelés jogszabályi háttere

A jelen tájékoztatóban részletezett személyes adatok kezelésére, tárolására, rögzítésére és továbbítására az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján és az abban rögzítettek szerint kerül sor. A megküldött álláspályázatokat és önéletrajzokat önkéntes hozzájárulásnak értelmezzük a jelen tájékoztatóban foglalt adatkezeléshez.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

Az IMI Kft. a megküldött pályázatokban, önéletrajzokban, motivációs levelekben valamint egyéb megküldött dokumentumokban szereplő adatokat, mint személyes adatokat a jelen tájékoztató szerint kezeli, rögzíti és tárolja legfeljebb a beérkezéstől számított 90 napig. A kezelt adatok ezt követően automatikusan megsemmisítésre, törlésre kerülnek. A kezelt adatokat kizárólag a toborzási és kiválasztási folyamat során vagy annak eldöntésére használja, hogy az érintett jelölt alkalmas lenne-e egy munkakör betöltésére.

Az adatokhoz való hozzáférés

A megküldött álláspályázatokat és önéletrajzokat kizárólag az IMI Kft. erre jogosultsággal rendelkező munkatársai kezelik. Az IMI Kft. a beérkező pályázatokat és önéletrajzokat harmadik fél számára nem adja tovább, a megismert adatokat nem hozza nyilvánosságra, valamint a benyújtott dokumentumok elbírálásával kapcsolatos tájékoztatást is kizárólag a pályázó kérésére és számára nyújt.

Adatbiztonság

A beérkezett álláspályázatok és önéletrajzok biztonságos tárolásáról és őrzéséről az IMI Kft. megfelelően gondoskodik.

Az adatkezeléssel összefüggő jogok és jogérvényesítés lehetőségei

Átlátható tájékoztatás joga: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk az adatkezelés körülményeiről, illetve az Önt megillető jogosultságokról. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

Hozzáférés joga: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk arra vonatkozóan, hogy a személyes adatainak a kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés van folyamatban, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a következő információkhoz: cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat megkapja tőlünk, illetve jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ezen túlmenően arra is jogosult, hogy a személyes adatainak más adatkezelőhöz történő, közvetlen továbbítását kérje. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

 A helyesbítéshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

Az elfeledtetéshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

 A tiltakozáshoz való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről az Ön által megadott elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

Az adatkezelés korlátozása: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti a személyes adatai kezelésének a korlátozását a következő esetek valamelyikének fennállása esetén:

-          Ön vitatja a személyes adatok pontosságát

-          az adatkezelés jogellenes és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását

-          nekünk már nincs szükségünk a személyes adataira adatkezelés céljából, de Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli azokat

-          Ön tiltakozott az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A korlátozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről az Ön által megadott elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

 

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdésekkel, észrevételekkel közvetlenül az IMI Kft. HR vezetőjéhez lehet fordulni az alábbi elektronikus levélcímen: allas.ials@mail.nidec.com. Telefonszám: 06 28 576 130

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
URL: https://naih.hu 
Koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57''